Crypto Online

Szyfr Ścieżkowy

Szyfr Ścieżkowy jest szyfrem przestawieniowym. Jego działanie polega na przestawieniu kolejności liter, bazując na uproszczonym kształcie ścieżki poprowadzonej w tabeli zawierającej oryginalny tekst jawny.

Dokładniejszy opis działania Szyfru Ścieżkowego można znaleźć na stronie Crypto-IT, która szczegółowo opisuje również wiele innych zagadnień związanych z kryptografią.

Sekretny Klucz
Wybierz wartość klucza sekretnego. Liczba ta będzie określała szerokość tabeli, w której znajdować się będą litery tekstu jawnego.
Wybierz wartość klucza sekretnego. Liczba ta będzie określała szerokość tabeli, w której znajdować się będą litery tekstu jawnego.
Help icon
Kształt ścieżki
Z górnego-prawego rogu, zgodnie ze wskazówkami zegara, do środka
Z górnego-prawego rogu, przeciwnie do wskazówek zegara, do środka
Wybierz, w jaki sposób poprowadzona zostanie ścieżka, determinująca kolejność odczytywania liter z tabeli.
Help icon
Wybierz, w jaki sposób poprowadzona zostanie ścieżka, determinująca kolejność odczytywania liter z tabeli.
Wejście
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij przycisk poniżej.
Help icon
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij przycisk poniżej.
Zaszyfruj
Odszyfruj
Wejście po Sformatowaniu
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery będą brane pod uwagę, wszystkie inne znaki zostały usunięte z wiadomości.
Help icon
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery będą brane pod uwagę, wszystkie inne znaki zostały usunięte z wiadomości.
 
 
Tabela, w której prowadzi się ścieżkę, która determinuje kolejność późniejszego odczytywania liter.
Help icon
Tabela, w której prowadzi się ścieżkę, która determinuje kolejność późniejszego odczytywania liter.
Wyjście
Wynik szyfrowania/deszyfrowania.
Help icon
Wynik szyfrowania/deszyfrowania.
Reset
Skopiuj Wyjście do Wejścia