Crypto Online

Szyfr Płotkowy

Szyfr Płotkowy jest szyfrem przestawieniowym. Jego działanie polega na przestawieniu kolejności liter, bazując na uproszczonym kształcie drewnianego płotku. Sekretny klucz definiuje ilość poziomów w schemacie płotu.

Dokładniejszy opis działania Szyfru Płotkowego można znaleźć na stronie Crypto-IT, która szczegółowo opisuje również wiele innych zagadnień związanych z kryptografią.

Sekretny Klucz
Wybierz wartość klucza sekretnego. Będzie on użyty do określenia ilości poziomów w schematycznym płotku, używanym do szyfrowania i deszyfrowania.
Wybierz wartość klucza sekretnego. Będzie on użyty do określenia ilości poziomów w schematycznym płotku, używanym do szyfrowania i deszyfrowania.
Help icon
Wejście
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij przycisk poniżej.
Help icon
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij przycisk poniżej.
Zaszyfruj
Odszyfruj
Wejście po Sformatowaniu
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery będą brane pod uwagę, wszystkie inne znaki zostały wycięte z wiadomości.
Help icon
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery będą brane pod uwagę, wszystkie inne znaki zostały wycięte z wiadomości.
 
 
Tabela, w której zapisuje się litery na kształt drewnianego płotku.
Help icon
Tabela, w której zapisuje się litery na kształt drewnianego płotku.
Wyjście
Wynik szyfrowania/deszyfrowania.
Help icon
Wynik szyfrowania/deszyfrowania.
Reset
Skopiuj Wyjście do Wejścia