Crypto Online

Konwerter UTF-8

UTF-8 to jeden ze najpopularniejszych standardów kodowania znaków, który każdy znak zapisuje za pomocą jednego do czterech bajtów (przypomnijmy, że każdy bajt jest liczbą całkowitą z przedziału 0-255).

Większość stron internetowych jest obecnie kodowana również za pomocą standardu UTF-8 (<meta charset="utf-8">). Poniższy enkoder umożliwia przekształcenie dowolnego ciągu znaków, w ciąg odpowiadających mu kodów UTF-8. Każdy otrzymana liczba kodu UTF-8 jest rozszerzony o przedrostek &# (który oznacza znak specjalny HTML) i zakończony średnikiem.

Podobnie, poprawny ciąg znaków Unicode może zostać odkodowana to zwykłego tekstu zawierającego znaki UTF-8.

Wejście
Wprowadź wiadomość, która ma być zakodowana/odkodowana w UTF-8. Następnie, kliknij właściwy przycisk poniżej.
Help icon
Wprowadź wiadomość, która ma być zakodowana/odkodowana w UTF-8. Następnie, kliknij właściwy przycisk poniżej.
Zakoduj
Odkoduj
Wyjście
Rezultat kodowania/dekodowania za pomocą UTF-8. Każdy znak zakodowany za pomocą UTF-8 rozpoczyna się od znaków & i #, po których następuje numer (z przedziału 0-255) i średnik.
Help icon
Rezultat kodowania/dekodowania za pomocą UTF-8. Każdy znak zakodowany za pomocą UTF-8 rozpoczyna się od znaków & i #, po których następuje numer (z przedziału 0-255) i średnik.
Reset
Skopiuj Wyjście do Wejścia