Crypto Online

Szyfr Dwukwadratowy

Szyfr Dwukwadratowy (nazywany również Podwójny Playfair) jest poligramowym szyfrem podstawieniowym. Każda para liter tekstu jawnego zastępowana jest inną parą liter, wybraną za pomocą dwóch tabel szyfrujących. Tabele te są wypełniane literami w kolejności, która wynika z dwóch haseł dostarczonych przez użytkownika.

Dokładniejszy opis działania Szyfru Dwukwadratowego można znaleźć na stronie Crypto-IT, która szczegółowo opisuje również wiele innych zagadnień związanych z kryptografią.

Pierwsze Hasło
Podaj pierwsze sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia pierwszej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, pierwsza tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Help icon
Podaj pierwsze sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia pierwszej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, pierwsza tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Drugie Hasło
Podaj drugie sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia drugiej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, druga tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Help icon
Podaj drugie sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia drugiej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, druga tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Wejście
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij przycisk poniżej.
Help icon
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij przycisk poniżej.
Zaszyfruj / Odszyfruj
Wejście po Sformatowaniu
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery, które są obecne w tabelach, będą zaszyfrowane/odszyfrowane.
Help icon
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery, które są obecne w tabelach, będą zaszyfrowane/odszyfrowane.
Parametry:
Traktuj J jak I
Ignoruj Q
Ignoruj X Wybierz, w jaki sposób traktować dodatkową, 26tą literę alfabetu łacińskiego.
A B C D E
F G H I K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
A B C D E
F G H I K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
Dwie tabele wykorzystywane do szyfrowania i deszyfrowania, wypełniane literami w kolejności określonej przez dostarczone hasła.
Zauważ, że jeśli dwie aktualne szyfrowane/deszyfrowane litery znajdują się w tym samym wierszu, to pozostaną niezmienione.
Help icon
Dwie tabele wykorzystywane do szyfrowania i deszyfrowania, wypełniane literami w kolejności określonej przez dostarczone hasła.
Zauważ, że jeśli dwie aktualne szyfrowane/deszyfrowane litery znajdują się w tym samym wierszu, to pozostaną niezmienione.
Wyjście
Rezultat szyfrowania/deszyfrowania. Tekst wynikowy może zawierać dodatkową literę, jeśli długość oryginalnej wiadomości była liczbą nieparzystą. Zauważ, że w tekście wynikowym znajdują się jedynie litery, wszystkie inne znaki zostały pominięte.
Help icon
Rezultat szyfrowania/deszyfrowania. Tekst wynikowy może zawierać dodatkową literę, jeśli długość oryginalnej wiadomości była liczbą nieparzystą. Zauważ, że w tekście wynikowym znajdują się jedynie litery, wszystkie inne znaki zostały pominięte.
Reset
Skopiuj Wyjście do Wejścia