Crypto Online

Szyfr Czterokwadratowy

Szyfr Czterokwadratowy jest poligramowym szyfrem podstawieniowym. Każda para liter tekstu jawnego zastępowana jest inną parą liter, wybraną za pomocą czterech tabel szyfrujących. Tabele te są wypełniane literami w kolejności, która wynika z dwóch haseł dostarczonych przez użytkownika.

Dokładniejszy opis działania Szyfru Czterokwadratowego można znaleźć na stronie Crypto-IT, która szczegółowo opisuje również wiele innych zagadnień związanych z kryptografią.

Hasło dla górnej-prawej tabeli
Podaj pierwsze sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia górnej-prawej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, górna-prawa tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Help icon
Podaj pierwsze sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia górnej-prawej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, górna-prawa tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Hasło dla dolnej-lewej tabeli
Podaj drugie sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia dolnej-lewej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, dolna-lewa tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Help icon
Podaj drugie sekretne hasło. Będzie ono użyte do wypełnienia dolnej-lewej tabeli, wykorzystywanej do szyfrowania i deszyfrowania. Jeśli żadne hasło nie będzie podane, dolna-lewa tabela będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
Wejście
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij właściwy przycisk poniżej.
Help icon
Wprowadź wiadomość, która ma być zaszyfrowana lub odszyfrowana. Następnie, kliknij właściwy przycisk poniżej.
Zaszyfruj
Odszyfruj
Wejście po Sformatowaniu
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery, które są obecne w tabelach, będą zaszyfrowane/odszyfrowane.
Help icon
Pogląd wiadomości, która docelowo zostanie przeprocesowana. Zauważ, że jedynie litery, które są obecne w tabelach, będą zaszyfrowane/odszyfrowane.
Parametry:
Traktuj J jak I
Ignoruj Q
Ignoruj X Wybierz, w jaki sposób traktować dodatkową, 26tą literę alfabetu łacińskiego.
A B C D E
F G H I K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
A B C D E
F G H I K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
A B C D E
F G H I K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
A B C D E
F G H I K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
Cztery tabele wykorzystywane do szyfrowania i deszyfrowania, wypełniane literami w kolejności określonej przez dostarczone hasła.
Help icon
Cztery tabele wykorzystywane do szyfrowania i deszyfrowania, wypełniane literami w kolejności określonej przez dostarczone hasła.
Wyjście
Rezultat szyfrowania/deszyfrowania. Tekst wynikowy może zawierać dodatkową literę, jeśli długość oryginalnej wiadomości była liczbą nieparzystą. Zauważ, że w tekście wynikowym znajdują się jedynie litery, wszystkie inne znaki zostały pominięte.
Help icon
Rezultat szyfrowania/deszyfrowania. Tekst wynikowy może zawierać dodatkową literę, jeśli długość oryginalnej wiadomości była liczbą nieparzystą. Zauważ, że w tekście wynikowym znajdują się jedynie litery, wszystkie inne znaki zostały pominięte.
Reset
Skopiuj Wyjście do Wejścia